ACADEMIC SYSTEM

www.easvietnam.edu.vn

QUY CHẾ ĐÀO TẠO EAS VIỆT NAM

Danh mục:

Nội quy đào tạo

Quy chế này quy định về học tập tại các chương trình huấn luyện và đào tạo của EAS Việt Nam bao gồm: Lớp học, học tập và đánh giá, xét và cấp văn bằng hoàn thành chương trình học theo hình thức tích luỹ tín chỉ quốc tế.

Quy chế áp dụng với người học các chương trình đào tạo Quản trị Sau Đại học Quốc tế, Quản trị Đại học Quốc tế; khóa huấn luyện ngắn hạn, dài hạn, các khóa huấn luyện chuyên biệt khác tại EAS Việt Nam theo hệ thống tín chỉ Quốc tế và chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0 toàn cầu.

CHIA SẺ CỦA HỌC VIÊN

Call us in Vietnam

Hotline Hà Nội: (+84) 24 6656 9157

Hotline Vĩnh Phúc: (+84) 944 408 725

Hotline HCM : (+84) 941 762 432

Đà Nẵng: (+84) 982 308 725

Call us International

Hotline : (+84) 913 562 432

Email: info@easvietnam.edu.vn

Tải app EAS Vietnam

app store
CHplay